google pixel

Adatvédelmi Nyilatkozat

A GDPR (EU 2016/679 rendelet) szabályok értelmében a MAKrópa Kft (mint a www.selectadna.hu weblap és a selectadna.startuzlet.hu üzemeltetője) adatkezelőként, a weblapok szervereit üzemeltető cégek (www.ASPnet.hu, www.startuzlet.hu) adatfelolgozóként járnak el.


Ön, mint az  oldalra belépő elfogadja az oldal használatára vonatkozó feltételeket, függetlenül attól, hogy  regisztrált felhasználója, vagy nem regisztrált látogató.
Szolgáltató számára kiemelkedő fontosságú, hogy gondoskodjon a felhasználók személyes adatainak biztonságáról. Ennek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal, hogy megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelme, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtat a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben, úgy ügyfeleit a változásokról előzetesen értesíti.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a selectadna.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

1.  Személyes adatok kezelése

Személyes adatnak számít minden, amelynek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, illetve vele kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, mint például a név, postacím, telefonszám, vagy az e-mail cím. Bizonyos, a selectadna.hu oldalon működő szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek, ilyenkor szükséges a személyes adatok megadása. Ilyen esetekben Szolgáltató mindig tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel céljáról, a felhasználó, pedig a tájékoztató értelmében szabadon eldöntheti, hogy kívánja-e megadni a szükséges információkat. Szolgáltató vállalja, hogy az ily módon megadott adatokat csak feltüntetett célra, illetve az azzal kapcsolatos kommunikációban használja fel.

Alapelveink közé tartozik, hogy minden, általunk tárolt személyes információt a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljünk. Minden szükséges lépést megteszünk ezen alapelvünk betartása érdekében. Minden alkalmazottunknak és adatfeldolgozó munkatársunknak, akik hozzáférhetnek személyes információkhoz, tiszteletben kell tartaniuk az egyes személyek adatai megfelelő kezelésére vonatkozó kötelezettségünket.

A személyes adatok közé tartoznak: név, cím (irsz, lakcím, város), e-mail cím és a megadott jelszó. Ezeket a felhasználó kimondott kérésére rögzítjük, és vásárlás esetén a vásárlás azonosítására és a számla kinyomtatására használjuk, míg a felhasználó kérésére történő e-mail hírlevélre feliratkozás esetén az felhasználó későbbi információs megkeresésére is. Az adatokat a weblapok üzemeltetői tárolják szervereiken, a MAKrópa Kft. ezekről külön másolatot nem készít.

A megvásárolt termékeket az ügyfél regisztrálhatja (átirányítás után) a www.secureassetregister.com weblapon, ahol további személyes adatokat és tulajdontárgyainak adatait adhatja meg. Ezeknek az adatoknak cégünk sem adatkezelője, sem adatfeldolgozója, hanem az angliai Selectamark Plc. (www.selectamark.co.uk) folytatja ezeket a tevékenységeket.

 

2.   Választási szabadság

Szolgáltató vállalja, hogy ügyfele kérésére személyes adatait a rendszeréből törölje. Szolgáltató meghatározott időközönként ajánlatokat, hírleveleket küld regisztrált ügyfeleinek, de lehetővé teszi, hogy bármely ügyfele megszüntesse ezt a szolgáltatást. Azok az ügyfelek, akik nem tartanak igényt a szolgáltatásra, egy e-mail elküldésével leiratkozhatnak a hírlevélről. A lemondó e-mailt arra a címre kell elküldeni, ahonnan az ügyfél a hírlevelet kapta.
Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy bármi, amit Ön választ személyes használatára, mentes legyen a vírus, féreg, trójai faló típusú programoktól, és más romboló jellegű elemektől.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget, semmilyen harmadik fél által üzemeltetett weboldal tartalmával kapcsolatban, amelyhez a jelen weboldalon keresztül férhet hozzá. A belinkelt oldalak nem tartoznak a selectadna.hu felügyelete alá, ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk a belinkelt Oldalak vagy az azokhoz linkelt oldalak tartalmáért, vagy az azokban alkalmazott bármilyen változtatásokért. A selectadna.hu ezeket a linkeket kizárólag az Önök kényelme érdekében biztosítja. Bármilyen más oldalra való át/belépést minden látogató kizárólag saját kockázatára ill. felelősségére tesz.

 

4.   Adatvédelmi tájékoztató

Ezúton tájékoztatunk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve hatósági szervek kérésére, valamint, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél (pl.: szállító cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.), valamint a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait  (név, cím, telefonszám, email) a weboldal, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatása önkéntes.
Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük, jelezze számunkra regisztrációja módosításával. Adatai törlését kérheti ügyfélszolgálatunktól ([email protected]) e-mailben.

5.   Felelősség korlátozása - kizárása

A selectadna.hu oldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 
A selectadna.hu semmilyen módon nem felelős az alábbi felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött vagy fogadott bármilyen adat, bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a selectadna.hu akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a weboldal használatán túl, konzultáljon szakértővel, a Weboldal és a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az online megtalálható a selectadna.hu, valamint a selectadna.startuzlet.hu webáruházban. Amennyiben Ön  nem ért egyet a szabályok módosításával, abba kell hagynia a vásárlást. A selectadna.startuzlet.hu webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.
A változás a selectadna.startuzlet.hu-n történt megjelenés időpontjától lép életbe.

 

6.   Jogi információk

Az oldalra belépő elfogadja az oldal használatára vonatkozó feltételeket, függetlenül attól, hogy  regisztrált felhasználója, vagy nem regisztrált látogató.
A selectadna.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.
Azonban a selectadna.hu webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a selectadna.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

7.   Kötött megállapodás hiányában nem használható:

A képeket harmadik személynek továbbítani, illetve weboldalra felhelyezni, kereskedelmi, vagy illusztrációs célra felhasználni csak a selectadna.hu írásos engedélyével lehetséges.

 

Köszönjük hogy megtisztelt bizalmával!

 


 

 
Security logos

Copyright ©2009-2020 SelectaDNA Hungary. All rights reserved.